Duisternis verdwijnt niet door het te bestrijden,
maar door er licht in te brengen
.

Soms worden we geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen.
Te denken valt hierbij aan:

  • een traumatische ervaring (soms al van langere tijd geleden)
  • verlies van gezondheid
  • verlies van baan
  • een verbroken relatie
  • de zorg hebben voor een dierbare die dit niet (meer) zelf kan
  • afscheid nemen van een dierbare door opname in een zorginstelling of door overlijden

Deze gebeurtenissen zullen per individu anders ‘doorleefd’ worden. Dit zal grotendeels afhangen van de eigen draagkracht of draaglast. Ook het hebben van een netwerk waar men op terug kan vallen, is van belang. Vaak weet de omgeving niet altijd goed hoe er met de veranderde situatie moet worden¬†omgegaan. Het komt dan voor dat mensen uit onvermogen wegblijven. Vaak volgen er goedbedoelde adviezen, die de verwarring soms nog groter maken dan deze al is. Een verlies verwerken kost tijd en energie. Hiervoor is niet altijd evenveel begrip. Om verder te kunnen is het van belang om de gebeurtenis mee te leren nemen in het verdere leven ofwel te leren integreren in het dagelijks bestaan zodat men ermee verder kan.